Criteria voor deelname

Criteria voor deelname

Onderstaand staan de criteria vermeld waaraan een museum of attractie moet voldoen om te kunnen deelnemen aan Visitor Insight. Tevens bepalen deze criteria in welke module het betreffende museum of de attractie wordt ingedeeld. 

Musea:

Officiële definitie volgens ICOM (2006): Een permanente instelling ten dienste van de samenleving en haar ontwikkeling. Toegankelijk voor publiek, die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinde van studie, educatie en genoegen.

Kortom: een museum is een gebouw waarin (culturele) voorwerpen tentoongesteld, bestudeerd en bewaard worden.

Selectiecriteria:

1. Fysiek herkenbare instelling met exploitatie in de Metropool Amsterdam (exclusief Amsterdam)

2. Permanente of wisselende tentoonstelling die minimaal zes maanden aaneengesloten per jaar geopend is volgens een vast patroon en beschikt over een museumerkenning.

3. Openbaar toegankelijk, dus niet alleen op afspraak te bezichtigen.

4. Museum moet op zichzelf staan en geen aanhangsel zijn van een ander bedrijf. (vb. niet het winkeltje van de Kingfabriek als museum)

5. Minimaal 2.500 bezoekers per jaar die op een betrouwbare en regelmatige wijze geregistreerd worden.

Toeristische Attracties:

Een instelling is automatisch een attractie als zij niet voldoet aan de eisen zoals gesteld bij musea. Voorbeelden: niet geregistreerde musea, wetenschappelijk centrum, planetaria, planten- en dierentuinen. Natuur-, archeologische, historische en industriële monumenten. Bezoekerscentra in natuurgebieden, instellingen bedoeld voor tijdelijke exposities en archieven.

Selectiecriteria:

1. Fysiek herkenbare instelling met exploitatie in de Metropool Amsterdam (exclusief Amsterdam)

2. Attractie moet permanent karakter hebben en minimaal zes maanden aaneengesloten per jaar geopend zijn, volgens een vast patroon.

3. Attractie moet openbaar toegankelijk zijn, zonder voorafgaande reservering.

4. Attractie moet op zichzelf staan en geen aanhangsel zijn van een ander bedrijf. (vb. niet het winkeltje van de Kingfabriek als attractie)

5. Attracties moeten minimaal 2.500 bezoekers per jaar ontvangen die op een betrouwbare en regelmatige wijze geregistreerd worden.

Landschappen, steden en natuurgebieden worden niet beschouwd als een toeristische attractie.

Wanneer hier vragen of onduidelijkheden over zijn, of u wilt zich aanmelden voor Visitor Insight, kunt u contact opnemen met amsterdam&partners, via research@iamsterdam.com.