Uitleg

Uitleg

Hoe werkt Visitor Insight ?

Welkom! Wij vertellen u graag wat meer over de mogelijkheden van Visitor Insight Metropoolregio Amsterdam.

Visitor Insight kent verschillende autorisatieniveaus. Dat betekent dat verschillende partijen verschillende rechten hebben om bij cijfers of bij de invoermogelijkheid van cijfers te komen. We maken het volgende onderscheid:

  1. Allen
  2. Gemeentes en DMO's/CMO's in de Metropoolregio Amsterdam
  3. Instellingen/medewerkers die data aanleveren

1. Allen

Visitor Insight is een online data dashboard voor iedereen die op de hoogte wil blijven van de bezoekerseconomie van Amsterdam. De basisinformatie vind je op de volgende pagina's: 
 
Dashboard pagina
Dashboard startpagina geeft een overzicht van het bezoek aan Amsterdam vs de overige gebieden die zijn aangesloten bij Visitor Insight.
 
Actueel
Deze pagina geeft een algemeen overzicht van de stand van zaken van het bezoek aan de Metropoolregio Amsterdam. Dit  is opgebouwd uit een aantal belangrijke databronnen: het aantal hotelovernachtingen vanuit CBS, de inkomende buitenlandse passagiers op Schiphol vanuit Royal Schiphol Group, en het aantal bezoeken in de belangrijkste musea en attracties van de Metropoolregio Amsterdam periodiek aangeleverd door de instellingen zelf. 
 
Hotelovernachtingen / Hotelgasten
Deze hotelstatistieken worden verzameld door het CBS en bewerkt door amsterdam&partners om een schatting te kunnen geven van het aantal hotelovernachtingen en gasten in de Metropoolregio Amsterdam. Deze data wordt standaard met 2-3 maanden na de betreffende periode  opgeleverd. 
 
Schiphol
De inkomende buitenlandse passagiers op Schiphol vanuit Royal Schiphol Group zijn hier vermeld.
 
Over Visitor Insight
Hier vindt u achtergrondinformatie over het systeem en een korte uitleg over de verschillende mogelijkheden.
 
Nieuws
Betreft nieuws aangaande Visitor Insight zelf, zoals nieuwe indicatoren en functionaliteiten.
 

2. Gemeentes en DMO's/CMO's in de Metropoolregio Amsterdam

Gemeentes en DMO's/CMO's in de Metropoolregio Amsterdam kunnen met een aangevraagde gratis login de data meer in detail bekijken. U  heeft een gebruikersnaam nodig waarmee u een wachtwoord kunt creëren. Dit kunt u aanvragen via partner@iamsterdam.com. Ook kunt u hier terecht met vragen of indien u de codes kwijt bent.

Als u inlogt krijgt u toegang tot de volgende pagina’s en modules:

Musea*
Op dit moment leveren ca 16 musea leveren periodiek bezoekaantallen aan voor deze module. De resultaten worden zowel grafisch als in tabelvorm weergegeven. Het gewenste jaar kan geselecteerd worden en de bijbehorende bezoekaantallen op maandtotaalniveau komen in beeld. Alle individuele maandcijfers zijn alleen beschikbaar voor de musea zelf. Tevens kunnen op basis van een aantal filters extra analyses worden gemaakt

Attracties*
Circa 10 attracties leveren periodiek bezoekaantallen aan voor deze module. Onder resultaten vindt u de bezoekaantallen per maand van de eigen attractie en de totale bezoekaantallen per maand van alle attracties.Het gewenste jaar kan geselecteerd worden en de bijbehorende bezoekaantallen op maandtotaalniveau komen in beeld.  De individuele maandcijfers van de overige attracties zijn niet beschikbaar. Tevens kunnen op basis van een aantal filters extra analyses worden gemaakt

Schiphol aankomsten
De inkomende buitenlandse passagiers worden verkregen via de website van Royal Schiphol Group. De resultaten worden zowel grafisch als in tabelvorm weergegeven.  Het gewenste jaar kan geselecteerd worden en de bijbehorende bezoekaantallen op maandtotaalniveau komen in beeld. 

Hotelovernachtingen / Hotelgasten in stadsgebied alleen

Hotelovernachtingen / Hotelgasten
Deze hotelstatistieken worden verzameld door het CBS en bewerkt door amsterdam&partners om een schatting te kunnen geven van het aantal hotelovernachtingen en gasten in de Metropoolregio Amsterdam. Deze data wordt standaard met 2-3 maanden na de betreffende periode  opgeleverd. 

De resultaten worden zowel grafisch als in tabelvorm weergegeven.  Het gewenste jaar kan geselecteerd worden en de bijbehorende aantallen overnachtingen en/of gasten op maandtotaalniveau komen in beeld. Tevens kunnen op basis van een aantal filters extra analyses worden gemaakt.

Voor de bovenstaande pagina's geldt ook de mogelijkheid om de module Vergelijkingen te openen. Hier is het mogelijk om vergelijkingen te maken tussen:

  • Bezoekaantallen van alle musea of de top 10 musea in verschillende perioden:maanden/jaren;
  • Bezoekaantallen van alle attracties in verschillende perioden: verschillende maanden/jaren;
  • Overnachtingscijfers van de verschillende hotelcategorieën, verschillende maanden/jaren;
  • Inkomende buitenlandse passagiers op Schiphol uit verschillende jaren/maanden;

Tevens is het mogelijk om vergelijkingen tussen de verschillende modules te maken indien hiervoor data beschikbaar is, dus bijvoorbeeld de top 10 musea tegenover het totale aantal hotelgasten. Maar ook tussen verschillende accounts, bijvoorbeeld tussen Metropoolregio Amsterdam en Stockholm (indien beide accounts voor dezelfde modules gegevens hebben ingevoerd).

Informatiemodule
amsterdam&partners is bezig om deze pagina te actualiseren. Releante rapportage en publicaties zullen in de loop van dit jaar beschikbaar komen.

Invoermodule
Niet voor partners

Uitloggen 
Wanneer u uitlogt komt u weer op de dashboard pagina terecht.

3. Musea en attracties

Om de bezoekersaantallen voor de museum- en attractiemonitor in te kunnen voeren is het noodzakelijk om u aan te melden. Klik hiervoor aan de linkerkant op: inloggen.
Er verschijnt een scherm waarin de gebruikersnaam en password ingevoerd kunnen worden. Deze gegevens heeft u eerder via de e-mail ontvangen.
Na het inloggen verschijnen aan de linkerkant in beeld extra modules die geraadpleegd kunnen worden. Eén van deze modules is de invoermodule. Wanneer u hierop klikt om bezoekerscijfers in te voeren. verschijnt het volgende scherm: 

Bovenin staat de naam van bijvoorbeeld uw museum of attractie (hier is dat 'Test'). De maanden waarvan de vakjes wit zijn, zijn de maanden waar de bezoekersaantallen ingevoerd kunnen worden. Klik op de rode knop met het pen en papiertje. Dan opent zich een nieuw scherm.

Vul het bezoekaantal in en het tekstvak onder de balk kunnen specifieke opmerkingen worden ingevoerd, denk hierbij aan gewijzigde openingstijden of speciale tentoonstellingen. Klik vervolgens op opslaan. 

Nadat de bezoekersaantallen zijn opgeslagen, zijn deze nog niet zichtbaar in het resultatenscherm van de musea of attracties. Aan het eind van de maand, nadat alle musea en attracties  hun cijfers hebben ingevoerd, worden deze vrijgegeven door amsterdam&partners. Vanaf dat moment zijn ze zichtbaar in het resultatenscherm. Tot die tijd is het alleen mogelijk om de eigen bezoekersaantallen in de invoermodule te bekijken.

In de eerste week van elke maand ontvangt u een reminder via de e-mail met daarin de link naar Visitor Insight, om de bezoekersaantallen in te voeren. Vervolgens krijgt u drie weken de tijd om deze aantallen in te voeren. Gedurende deze drie weken kunt u de ingevoerde gegevens nog wijzigen. Na deze drie weken wordt de maand afgesloten en kunnen de gegevens niet meer worden gewijzigd. Natuurlijk is amsterdam&partners altijd in staat om eventuele wijzigingen of correcties aan te brengen indien noodzakelijk. Deze kunnen dan doorgegeven worden via research@iamsterdam.com.  

Daarnaast hebben de musea, en attracties dezelfde toegangsmogelijkheden als de gemeentes en DMO's/CMO's in de Metropoolregio Amsterdam (zie hierboven), met daarbij nog inzicht in de eigen individuele bezoekerscijfers versus het totaal van de sector.