Resultaten Hotel gasten in regio 2024

Resultaten Hotel gasten in regio 2024

Hotel gasten in regio Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
België 11.000 11.000
Frankrijk 8.000 8.000
Duitsland 23.000 23.000
Italië 4.000 4.000
Nederland 202.000 202.000
Spanje 8.000 8.000
Groot-Brittannië 16.000 16.000
Verenigde Staten 12.000 12.000
Overige nationaliteiten 40.000 40.000
TOTAAL 324.000 324.000
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 35.000 35.000
Procentuele afwijking 12,1% 12,1%