Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2023

Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2023

Vergelijkingsmodus   
Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal
Hotel overnachtingen in stad 2023 1.712.000 2.902.000 2.969.000 1.538.000 9.121.000
Hotel overnachtingen in stad 2022 1.066.000 2.422.000 2.668.000 1.464.000 7.620.000
Mutatie 2023 - 2022 in % 76,2% 19,9% 11,1% 4,7% 19,7%
Schatting amsterdam&partners op basis van voorlopige CBS statistieken
Schatting amsterdam&partners op basis van voorlopige CBS statistieken