Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2021

Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2021

Vergelijkingsmodus   
Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal
Hotel overnachtingen in stad 2021 426.000 917.000 1.674.000 1.274.000 4.291.000
Hotel overnachtingen in stad 2020 1.337.000 646.000 1.688.000 640.000 4.311.000
Mutatie 2021 - 2020 in % -193,7% 75,4% 1,4% 94,5% -0,5%
Schatting amsterdam&partners op basis van nader voorlopige CBS cijfers
Schatting amsterdam&partners op basis van nader voorlopige CBS cijfers