Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2023

Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2023

Vergelijkingsmodus   
Jaartotaal
Hotel overnachtingen in stad 2023 3.594.000
Hotel overnachtingen in stad 2022 2.593.000
Mutatie 2023 - 2022 in % 53,7%
Schatting amsterdam&partners op basis van voorlopige CBS statistieken
Schatting amsterdam&partners op basis van voorlopige CBS statistieken