Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2023

Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2023

Jaartotaal
Hotel overnachtingen in stad 2023 1.678.000
Hotel overnachtingen in stad 2022 1.066.000
Mutatie 2023 - 2022 in % 72,5%
Schatting amsterdam&partners op basis van voorlopige CBS statistieken
Schatting amsterdam&partners op basis van voorlopige CBS statistieken