Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2013

Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2013

Vergelijkingsmodus   
Jaartotaal
Hotel overnachtingen in stad 2013 5.378.000
Hotel overnachtingen in stad 2012 5.025.600
Mutatie 2013 - 2012 in % 6,7%
Nader voorlopige cijfers CBS
Nader voorlopige cijfers CBS