Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2016

Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2016

Vergelijkingsmodus   
Jaartotaal
Hotel overnachtingen in stad 2016 5.894.000
Hotel overnachtingen in stad 2015 5.546.000
Mutatie 2016 - 2015 in % 7,6%
Voorlopige cijfers CBS
Voorlopige cijfers CBS