Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2018

Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2018

Vergelijkingsmodus   
Jaartotaal
Hotel overnachtingen in stad 2018 7.470.000
Hotel overnachtingen in stad 2017 6.941.000
Mutatie 2018 - 2017 in % 7,9%
Schatting Amsterdam Marketing op basis van definitieve CBS cijfers
Schatting Amsterdam Marketing op basis van definitieve CBS cijfers