Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2019

Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2019

Vergelijkingsmodus   
Jaartotaal
Hotel overnachtingen in stad 2019 8.566.000
Hotel overnachtingen in stad 2018 7.470.000
Mutatie 2019 - 2018 in % 14,5%
Schatting amsterdam&partners op basis van nader voorlopige CBS cijfers
Schatting amsterdam&partners op basis van nader voorlopige CBS cijfers