Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2021

Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2021

Vergelijkingsmodus   
Jaartotaal
Hotel overnachtingen in stad 2021 4.291.000
Hotel overnachtingen in stad 2005 3.954.200
Mutatie 2021 - 2005 in % 3,5%
Schatting amsterdam&partners op basis van nader voorlopige CBS cijfers
Schatting amsterdam&partners op basis van nader voorlopige CBS cijfers