Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2021

Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2021

Vergelijkingsmodus   
Jaartotaal
Hotel overnachtingen in stad 2021 4.291.000
Hotel overnachtingen in stad 2008 4.610.700
Mutatie 2021 - 2008 in % -115,5%
Schatting amsterdam&partners op basis van nader voorlopige CBS cijfers
Schatting amsterdam&partners op basis van nader voorlopige CBS cijfers