Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2021

Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2021

Vergelijkingsmodus   
Jaartotaal
Hotel overnachtingen in stad 2021 4.291.000
Hotel overnachtingen in stad 2013 5.378.000
Mutatie 2021 - 2013 in % -274,7%
Schatting amsterdam&partners op basis van nader voorlopige CBS cijfers
Schatting amsterdam&partners op basis van nader voorlopige CBS cijfers