Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2021

Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2021

Vergelijkingsmodus   
Jaartotaal
Hotel overnachtingen in stad 2021 4.031.000
Hotel overnachtingen in stad 2016 5.894.000
Mutatie 2021 - 2016 in % -378,2%
Schatting amsterdam&partners op basis van nader voorlopige CBS cijfers
Schatting amsterdam&partners op basis van nader voorlopige CBS cijfers