Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2023

Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2023

Vergelijkingsmodus   
Jaartotaal
Hotel overnachtingen in stad 2023 6.641.000
Hotel overnachtingen in stad 2008 3.198.100
Mutatie 2023 - 2008 in % 105,4%
Schatting amsterdam&partners op basis van voorlopige CBS statistieken
Schatting amsterdam&partners op basis van voorlopige CBS statistieken