Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2023

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2023

Vergelijkingsmodus   
Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Hotel gasten in stad 2023 286.000 283.000 385.000 481.000 498.000 490.000 550.000 482.000 3.455.000
Hotel gasten in stad 2022 123.000 197.000 292.000 380.000 416.000 422.000 453.000 436.000 2.719.000
Mutatie 2023 - 2022 in % 132,5% 43,7% 31,8% 26,6% 19,7% 16,1% 21,4% 10,6% 27,1%
Schatting amsterdam&partners op basis van voorlopige CBS statistieken
Schatting amsterdam&partners op basis van voorlopige CBS statistieken