Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2023

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2023

Vergelijkingsmodus   
Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Hotel gasten in stad 2023 292.000 294.000 392.000 484.000 503.000 498.000 554.000 482.000 435.000 3.934.000
Hotel gasten in stad 2022 124.000 197.000 292.000 391.000 433.000 428.000 479.000 455.000 417.000 3.216.000
Mutatie 2023 - 2022 in % 135,5% 49,2% 34,2% 23,8% 16,2% 16,4% 15,7% 5,9% 4,3% 22,3%
Schatting amsterdam&partners op basis van voorlopige CBS statistieken
Schatting amsterdam&partners op basis van voorlopige CBS statistieken