Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2023

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2023

Vergelijkingsmodus   
Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal
Hotel gasten in stad 2023 978.000 1.485.000 1.471.000 800.000 4.734.000
Hotel gasten in stad 2022 613.000 1.252.000 1.351.000 812.000 4.028.000
Mutatie 2023 - 2022 in % 73,0% 18,8% 8,6% -3,6% 17,5%
Schatting amsterdam&partners op basis van voorlopige CBS statistieken
Schatting amsterdam&partners op basis van voorlopige CBS statistieken