Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2023

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2023

Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal
Hotel gasten in stad 2023 954.000 954.000
Hotel gasten in stad 2022 612.000 612.000
Mutatie 2023 - 2022 in % - 55,9%
Schatting amsterdam&partners op basis van voorlopige CBS statistieken
Schatting amsterdam&partners op basis van voorlopige CBS statistieken