Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2023

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2023

Vergelijkingsmodus   
Jaartotaal
Hotel gasten in stad 2023 4.734.000
Hotel gasten in stad 2022 4.028.000
Mutatie 2023 - 2022 in % 27,1%
Schatting amsterdam&partners op basis van voorlopige CBS statistieken
Schatting amsterdam&partners op basis van voorlopige CBS statistieken