Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2023

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2023

Jaartotaal
Hotel gasten in stad 2023 954.000
Hotel gasten in stad 2022 612.000
Mutatie 2023 - 2022 in % 69,3%
Schatting amsterdam&partners op basis van voorlopige CBS statistieken
Schatting amsterdam&partners op basis van voorlopige CBS statistieken