Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2023

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2023

Vergelijkingsmodus   
Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Hotel gasten in stad 2023 451.000 349.000 800.000
Hotel gasten in stad 2022 445.000 367.000 812.000
Mutatie 2023 - 2022 in % 1,3% -4,9% -1,5%
Schatting amsterdam&partners op basis van voorlopige CBS statistieken
Schatting amsterdam&partners op basis van voorlopige CBS statistieken