Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2023

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2023

Vergelijkingsmodus   
Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Hotel gasten in stad 2023 490.000 550.000 482.000 1.522.000
Hotel gasten in stad 2022 422.000 453.000 436.000 1.311.000
Mutatie 2023 - 2022 in % 16,1% 21,4% 10,6% 16,1%
Schatting amsterdam&partners op basis van voorlopige CBS statistieken
Schatting amsterdam&partners op basis van voorlopige CBS statistieken