Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2013

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2013

Hotel gasten in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
België 5.300 6.300 9.400 11.000 10.000 10.000 12.000 12.000 9.000 10.000 9.000 6.000 110.000
Frankrijk 4.300 4.300 5.400 9.300 8.300 6.400 6.300 8.300 6.400 7.300 7.300 6.400 80.000
Duitsland 14.000 15.000 26.000 33.000 41.000 36.000 44.000 51.000 36.000 35.000 20.000 16.000 367.000
Italië 4.000 2.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 7.000 5.000 5.000 5.000 4.000 52.000
Nederland 103.000 110.000 135.000 146.000 154.000 167.000 174.000 168.000 158.000 162.000 126.000 123.000 1.726.000
Spanje 3.000 2.100 4.100 4.100 7.100 5.100 5.100 6.100 6.100 5.100 4.100 2.000 54.000
Groot-Brittannië 16.300 14.300 18.400 24.000 26.000 23.000 21.000 21.000 23.000 20.300 17.300 16.400 241.000
Verenigde Staten 9.100 8.200 12.200 15.300 15.300 14.400 14.300 14.300 16.400 15.200 11.200 12.100 158.000
Overige nationaliteiten 23.000 21.800 32.500 55.300 54.300 42.100 47.300 46.300 50.100 46.100 39.100 31.100 489.000
TOTAAL 182.000 184.000 247.000 302.000 320.000 308.000 328.000 334.000 310.000 306.000 239.000 217.000 3.277.000
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar -3.800 3.000 34.200 7.100 23.100 27.300 41.900 31.400 21.100 29.000 14.900 22.200 20.950
Procentuele afwijking -2,0% 1,7% 16,1% 2,4% 7,8% 9,7% 14,6% 10,4% 7,3% 10,5% 6,6% 11,4% 8,3%
Nader voorlopige cijfers CBS
Nader voorlopige cijfers CBS