Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2021

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2021

Hotel gasten in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
België 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 3.000 7.000 7.000 9.000 10.000 8.000 4.000 56.000
Frankrijk 1.000 1.000 1.000 0 2.000 3.000 4.000 5.000 5.000 8.000 9.000 3.000 42.000
Duitsland 2.000 2.000 2.000 2.000 5.000 14.000 30.000 33.000 31.000 44.000 17.000 6.000 188.000
Italië 1.000 0 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 2.000 3.000 3.000 3.000 2.000 20.000
Nederland 51.000 75.000 77.000 101.000 149.000 163.000 188.000 215.000 180.000 206.000 142.000 101.000 1.648.000
Spanje 0 1.000 0 1.000 0 2.000 1.000 2.000 3.000 3.000 4.000 3.000 20.000
Groot-Brittannië 2.000 1.000 2.000 2.000 2.000 3.000 2.000 4.000 4.000 7.000 6.000 3.000 38.000
Verenigde Staten 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 3.000 5.000 8.000 7.000 8.000 8.000 5.000 50.000
Overige nationaliteiten 15.000 13.000 11.000 13.000 18.000 18.000 24.000 29.000 25.000 34.000 33.000 26.000 259.000
TOTAAL 74.000 95.000 97.000 123.000 181.000 211.000 262.000 305.000 267.000 323.000 230.000 153.000 2.321.000
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar -227.000 -230.000 -66.000 77.000 80.000 -6.000 -28.000 -9.000 35.000 167.000 107.000 38.000 -5.166,7
Procentuele afwijking -75,4% -70,8% -40,5% 167,4% 79,2% -2,8% -9,7% -2,9% 15,1% 107,1% 87,0% 33,0% -2,6%
Schatting amsterdam&partners op basis van nader voorlopige CBS cijfers
Schatting amsterdam&partners op basis van nader voorlopige CBS cijfers