Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2023

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2023

Hotel gasten in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
België 9.000 11.000 10.000 30.000
Frankrijk 7.000 7.000 7.000 21.000
Duitsland 25.000 27.000 39.000 91.000
Italië 3.000 2.000 3.000 8.000
Nederland 172.000 168.000 217.000 557.000
Spanje 5.000 6.000 12.000 23.000
Groot-Brittannië 15.000 16.000 19.000 50.000
Verenigde Staten 12.000 9.000 17.000 38.000
Overige nationaliteiten 38.000 37.000 61.000 136.000
TOTAAL 286.000 283.000 385.000 954.000
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 144.200 139.800 204.500 162.833,3
Procentuele afwijking 101,7% 97,6% 113,3% 104,9%
Schatting amsterdam&partners op basis van voorlopige CBS statistieken
Schatting amsterdam&partners op basis van voorlopige CBS statistieken