Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2023

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2023

Vergelijkingsmodus   
Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Hotel gasten in stad 2023 292.000 294.000 392.000 484.000 1.462.000
Hotel gasten in stad 2006 141.800 143.200 180.500 241.900 707.400
Mutatie 2023 - 2006 in % 105,9% 105,3% 117,2% 100,1% 106,7%
Schatting amsterdam&partners op basis van voorlopige CBS statistieken
Schatting amsterdam&partners op basis van voorlopige CBS statistieken