Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2023

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2023

Vergelijkingsmodus   
Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Hotel gasten in stad 2023 498.000 554.000 482.000 435.000 451.000 349.000 2.769.000
Hotel gasten in stad 2006 253.400 250.500 249.300 259.600 239.800 199.000 1.451.600
Mutatie 2023 - 2006 in % 96,5% 121,2% 93,3% 67,6% 88,1% 75,4% 90,8%
Schatting amsterdam&partners op basis van voorlopige CBS statistieken
Schatting amsterdam&partners op basis van voorlopige CBS statistieken