Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2018

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2018

Hotel gasten in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
België 9.000 11.000 12.000 14.000 14.000 12.000 16.000 15.000 12.000 13.000 12.000 10.000 150.000
Frankrijk 6.000 8.000 9.000 15.000 12.000 9.000 8.000 11.000 9.000 10.000 10.000 10.000 117.000
Duitsland 20.000 23.000 38.000 49.000 60.000 49.000 67.000 69.000 49.000 48.000 25.000 26.000 523.000
Italië 4.000 4.000 5.000 8.000 6.000 5.000 5.000 11.000 5.000 5.000 5.000 5.000 68.000
Nederland 141.000 144.000 175.000 165.000 192.000 193.000 190.000 193.000 188.000 186.000 160.000 150.000 2.077.000
Spanje 4.000 4.000 6.000 6.000 6.000 6.000 7.000 9.000 9.000 8.000 6.000 5.000 76.000
Groot-Brittannië 18.000 20.000 28.000 27.000 27.000 27.000 25.000 28.000 26.000 28.000 20.000 16.000 290.000
Verenigde Staten 12.000 12.000 19.000 23.000 23.000 25.000 24.000 19.000 22.000 20.000 14.000 14.000 227.000
Overige nationaliteiten 51.000 48.000 65.000 83.000 82.000 74.000 76.000 75.000 69.000 65.000 57.000 56.000 801.000
TOTAAL 265.000 274.000 357.000 390.000 422.000 400.000 418.000 430.000 389.000 383.000 309.000 292.000 4.329.000
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 123.200 130.800 176.500 148.100 170.200 146.600 167.500 180.700 129.400 143.200 110.000 124.300 145.875
Procentuele afwijking 86,9% 91,3% 97,8% 61,2% 67,6% 57,9% 66,9% 72,5% 49,8% 59,7% 55,3% 74,1% 67,9%
Schatting Amsterdam Marketing op basis van definitieve CBS cijfers
Schatting Amsterdam Marketing op basis van definitieve CBS cijfers