Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2023

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2023

Hotel gasten in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
België 9.000 11.000 10.000 15.000 14.000 15.000 18.000 16.000 108.000
Frankrijk 7.000 7.000 7.000 17.000 13.000 9.000 11.000 11.000 82.000
Duitsland 25.000 27.000 39.000 62.000 68.000 65.000 79.000 71.000 436.000
Italië 3.000 2.000 3.000 6.000 5.000 4.000 6.000 8.000 37.000
Nederland 172.000 168.000 217.000 219.000 237.000 243.000 263.000 231.000 1.750.000
Spanje 5.000 6.000 12.000 15.000 17.000 12.000 15.000 20.000 102.000
Groot-Brittannië 15.000 16.000 19.000 30.000 29.000 32.000 28.000 24.000 193.000
Verenigde Staten 12.000 9.000 17.000 31.000 28.000 34.000 45.000 21.000 197.000
Overige nationaliteiten 38.000 37.000 61.000 86.000 87.000 76.000 85.000 80.000 550.000
TOTAAL 286.000 283.000 385.000 481.000 498.000 490.000 550.000 482.000 3.455.000
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 117.800 108.500 163.500 199.100 224.600 203.600 257.300 200.100 184.312,5
Procentuele afwijking 70,0% 62,2% 73,8% 70,6% 82,2% 71,1% 87,9% 71,0% 74,5%
Schatting amsterdam&partners op basis van voorlopige CBS statistieken
Schatting amsterdam&partners op basis van voorlopige CBS statistieken