Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2023

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2023

Hotel gasten in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
België 9.000 11.000 10.000 15.000 14.000 59.000
Frankrijk 7.000 7.000 7.000 17.000 13.000 51.000
Duitsland 25.000 27.000 39.000 62.000 68.000 221.000
Italië 3.000 2.000 3.000 6.000 5.000 19.000
Nederland 172.000 168.000 217.000 219.000 237.000 1.013.000
Spanje 5.000 6.000 12.000 15.000 17.000 55.000
Groot-Brittannië 15.000 16.000 19.000 30.000 29.000 109.000
Verenigde Staten 12.000 9.000 17.000 31.000 28.000 97.000
Overige nationaliteiten 38.000 37.000 61.000 86.000 87.000 309.000
TOTAAL 286.000 283.000 385.000 481.000 498.000 1.933.000
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 79.000 77.000 119.000 146.000 156.000 115.400
Procentuele afwijking 38,2% 37,4% 44,7% 43,6% 45,6% 42,6%
Schatting amsterdam&partners op basis van voorlopige CBS statistieken
Schatting amsterdam&partners op basis van voorlopige CBS statistieken